Parama dėkojame
Sprogimas

Popiežius: rūpintis vargstančiaisiais taip, kaip per pandemiją

pandemDievas pašaukė pasauliečius tikinčiuosius, kad kaip raugas ir tarsi iš vidaus prisidėtų prie pasaulio pašventinimo, pažymėjo popiežius Bažnyčios Italijoje draugijų vadovams.

Pranciškus pirmadienio, sausio 16 d., audiencijoje Italijos diecezijų draugijų konfederacijos vadovams apžvelgė bažnytinių draugijų uždavinius prisimindamas Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI raginimus draugijų nariams, kad veiksmingai neštų Kristaus šviesą mūsų laikų žmonėms ir neapsiribotų tik administraciniais draugijų vidaus klausimais. Draugijos tebūna įsiklausymo į Dievą ir Bažnyčią, broliško dialogo erdvėmis, sakė popiežius, atkreipdamas dėmesį taip pat į apaštališkąjį paraginimą Evangelii Nuntiandi, aktualumo nepraradusį popiežiaus Pauliaus VI mokymą.

Pranciškus kvietė per du milijonus narių ir dar daugiau bendraminčių visoje Italijoje turinčias draugijas eiti Kristaus pėdomis, kartu skelbti Evangeliją, liudyti krikščionišką tikėjimą, rūpintis visų brolių ir seserų gerove, ypač vargstančiųjų taip, kaip buvo daroma pandemijos laikotarpiu.

„Draugijų gyvenimą ugdykite ir kartitatyvinius darbus vykdykite su kūrybingu ir dinamišku įsipareigojimu. Jūsų garbinga praeitis tepaskatina vėl iš naujo investuoti visą savo paveldą – dvasinį, žmogišką, ekonominį, meninį, istorinį ir net folklorinį, atvirą laiko ženklams ir Dievo staigmenoms“. „Būkite Dievo meilės ir švelnumo misionieriai, gailestingojo Dievo, kuris visuomet atleidžia, visuomet mūsų laukia ir mums atleidžia, misionieriai“, – paragino popiežius kalboje Italijos diecezijų draugijų konfederacijos vadovams. Konfederacija, įsteigta 2000 m. Didžiojo krikščionybės jubiliejaus kontekste, minės veiklos 25-ąsias metines per 2025 m. Šventuosius metus. Konfederacijai priklauso 3 200 draugijų. Kita tiek bažnytinių draugijų Italijoje nepriklauso konfederacijai. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode